Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
Прием 2018
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

8а Икономика и мениджмънт
8б Организация на хотелиерството
8б Туристическа анимация
8в Компютърна техника и технологии
8г Електроенергетика
8г Спортно - туристическа дейност
9а Икономика и мениджмънт
9б Организация на хотелиерството
9б Туристическа анимация
9в Компютърна техника и технологии
9г Спортно - туристическа дейност

ТИПОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Икономика и мениджмънт
Организация на хотелиерството
Туристическа анимация
Компютърна техника и технологии
Електроенергртика
Спортно - туристическа дейност


Прием 2017
Икономика и мениджмънт
Организация на хотелиерстовто
Туристическа анимация
Компютърна техника и технологии
Спортно - туристическа дейност
Бизнес - администрация
Микропроцесорна техника

Прием 2016
Икономика и мениджмънт
Организация на туризма и свободното време
Компютърна техника и технологии
Електроенергетика
Организация на хотелиерството

Прием 2015
Икономика и мениджмънт
Организация на туризма и свободното време
Компютърна техника и технологии
Организация на хотелиерството

Прием 2014
Икономика и мениджмънт
Организация на туризма и свободното време
Компютърна техника и технологии
Малък и среден бизнес
Електроенергетика