Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за учебната 2018/2019 година 

Седмично разписание в сила от 06.02.2019г. до 1.03.2019г. (1-3 седмица от II срок
За 8 клас
За 9 - 12 клас