Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за учебната 2017/2018 година - IІ СРОК,
 в сила от 7 февруари 2018 г.


Седмично разписание 2-ри срок


ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ