Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА