Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ФИЗИКА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА