Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ