Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРИДОБИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НОУ ХАУ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ-TENERIFE