Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ИСПАНСКИ УРОК ПО ХОТЕЛИЕРСТВО - ВАЛЕНСИЯ

 

 

ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 

по проект 2012-1-BG1-LEO01-06799

мярка „Мобилност”  програма „Леонардо да Винчи”

Програма „Учене през целия живот”

 

                        Тема: ”ИСПАНСКИ УРОК ПО ХОТЕЛИЕРСТВО” - ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

 

Проектът е насочен към професионално обучение  на 15 ученици (ползватели), от ПГ "Асен Златаров"- Видин. Проектът има за цел усъвършенстване на практическите умения и езиковите компетенции на ползвателите  за постигне по-добро качество и привлекателност на професионалното обучение. Проектът ще се реализира от юни 2012 г. до ноември 2013 г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 24 юни – 13 юли 2013 година в Сentro Superior dе Hoteleria у Turismo de Valencia, Испавия.

Право на участие имат всички ученици от 10-ти и 11-ти клас (на възраст от 16 до 18 години) на професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, които отговарят на следните условия:

 - имат среден успех от предходната учебна 2011/2012 - най-малко добър /4/

 - имат навършени 16 години до юни 2013г. 

 - не са наказвани от Педагогическия съвет за учебната 2011/2012 г.;

 - не са участвали в проект за практика, финансиран от програма "Леонардо да Винчи", по мярка мобилност;

Желаещите да се включат трябва да подадат заявление със мотивационно писмо, като посочат желаната работна позиция. Подборът ще се извърши от представителите на инициатора въз основа на успеха по:

- английски език от предходните години;

- тест по английски език.

- тест за професионална подготовка;

- Интервю за оценка на:

Ø  Комуникативни умения;

Ø  Личностни качества - точност, отговорност, дисциплинираност и активност;

Ø  Мотивация на кандидатите за участие в проекта.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно от госпожа Вергиния Бежанова в кабинета на главните учители. Попълнените заявления се подават при техническия секретар на гимназията - госпожа Христова.

 

Крайният срок за подаване на заявления е 29 септември 2012 г.

 

ТЕСТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ще се проведе на 1 октомври 2012 г.(понеделник) от 14.00 часа в кабинет 402.