Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВТОРА СРЕЩА

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СРЕЩА ВЪВ ФАНО – ИТАЛИЯ


     

 Втора работна среща – Присъстваха представитеи и ученици  на всички участващи организации, с изключение на партньора Галилео от Рим, Италия.

Ден 1: сряда 20 март

Посещение на областният център по заетостта - Фано, Марш региона

Директорът на центъра по заетостта и отговорното лице за отдел кариерно ориентиране посрещнаха партньорите и ги запознаха със системата за социално подпомагане на безработните и по-млади хора в регион  Марш. Много интересен аспект е, че има специални програми за обучение, където учениците придобиват  практически опит и търсят работни места.

Първата работна сесия и дейности на учениците, се проведоха  в  "Hotel Beaurivage"

Партньорите представиха презентации, снимки и т.н. за Професионалното образование и обучение  и за професионалното ориентиране в техните страни

Въпросници

Друга важна тема, която беше обсъдена в първата сесия са въпросниците (ученическа идентификационна карта, въпросник относно факторите, които влияят върху изборът на област на обучение и професионално удовлетвореност на учениците), които бяха изготвени от координатора.

Въпросите във въпросниците бяха обсъдени и одобрени от всички партньори. Реши се броят на въпросниците, които ще проведе всяка организация,  ако броят на учениците в училище, е повече от 300, то трябва да се анкетират  100 ученика. Ако тя е по-малко от 300, то  ще се се анкетират  до 75 човека. Поради сложността да се обобщат данните ръчно, се взе решение въпросниците да се качат в интернет (Survey Monkey), сайта предлага и извършване на анализи на въпзросниците. Версията на английски език, ще бъдат качени  от италианския партньор-Medit Silva. Решено бе, всеки партньор да преведе въпросниците на собствения си език, след което да се изпратят на италианския партньор-Medit Silva, за да бъдат качени. До 1 май всички въпросници ще бъдат качени, а проведени и оценени  до 1 юни. Резултатите ще се анализират  от всеки партньор.

Партньорите обсъдиха също за KWL въпросници. Посочено е, че KWL въпросници бяха извършени и анализирани от всички партньори на екипа на проекта в своите институции.

Форум

Във форума се качват всички презентации  от срещите. Тъй, като във форума има ограничения на големината на ъплоудваните файлове, се реши те да се експортират във формат PDF.

 Ученически дейности

По време на среща на учителите, учениците  бяха ангажирани с  дейност, която беше предложена от полските партньори.  Групите от ученици имаха формуляри, в които трябваше да попълнят различна информация за страните партньори, като за целта те се срещаха с групите ученици от  различните страни. Това даде шанс да се опознаят помежду си и да подобрят не само своите умения за комуникация, но и уменията за писане.

Ден 2: четвъртък 22 март

Посещение на Професионални училища, включени в проекта и открита дискусия с учителите. Партньорите  посетихме  професионално училище в Fano - Polo Scolastico 2 - "Istituto A. Volta". Запознахме се със системата на обучение и учебните планове на училището, след кото се посетихме учебните кабинети.  Партньорите имахме възможност да видиме и да сравним разликите между училищата в Италия и в собствената ни страна. Учителите от училището разказаха за професионалното ориентиране в тяхната страна.

Посещение на Frontone Castle и Medit Silva Foundation

След това участниците в срещата посетихме града на организацията домакин – Фронтоне. Посетихме Замъка Фронтоне, запознахме се с неговата история. По време на това посещение, се проведе и кратка дискусия с кмета на Фронтоне.

След обяд, осетихме офисаа на Фондацията домакин – Медит Силва. Директорът посрещна партньори и даде информация за институцията.  

 Второ Работна сесия и дейности на учениците

Web сайт

Най-важният въпрос, който беше обсъден по време на втората среща е уебсайт. В нея се посочи, че сайта не е създаден на време, както беше решено на първата среща и съдължа много грешки.

Грешките и решенията, взети в това отношение, са както следва:

1.       Интернет адрес не е подходящ, тъй като сайта е продукт/резултат/ по проекта, така че трябва да има име на домейн и адрес.

2.       Има много граметически грешки и те трябва да бъдат коригирани.

3.       Раздел дейности е празен, той трябва да се включва в дейностите, посочени във формуляра за кандидатстване.

4.       В раздел партньори, някои от описанията на институциите липсват, така че те трябва да бъдат попълнени.

5.       За описание на институции, да се използва формата на румънските партньори

6.       В раздел страни, страните трябва да бъдат свързани на картата.

7.       Менютата на сайта, трябва да бъдат изброени по ред на важност.

8.       Всяка страна ще отговаря за собствената си разпространение.

9.       Раздел снимки и клипове снимките ще бъдат добавени в Dropbox.

10.   Секция Резултати / Документи,  ще бъде променена, като продукт / резултати.

11.   Грешките в адресите на  институцията ще бъдат коригирани и липсващите уеб / имейл адреси ще бъдат добавени.

12.   Всички необходими промени в интернет страницата да бъдат направени до другата среща юли 2013.

 Междинен отчет

Всички партньори трябва да изпратят междинен отчет до  собствените си NA през юли. Подчертано бе, че в този доклад всички дейности, в частност, създаването на форум, уеб сайт, лого и възникналите проблеми трябва да бъдат посочени.

 Дата на следващото заседание и задачите

Следващото заседание ще се проведе в Хърватия между 4 - 7 юли. Решено бе, да се представи презентация на тема  "Приликите и разликите в системата за професионално ориентиране на страните партньори" за учителите. Ще бъде организиранеа дискусия за учениците с човек, който е добър и успял в своята кариера.

 За третото заседание на италианския партньор  (Galileo) ще представи  презентация за тяхното професионално образование и обучение и професионално ориентиране, тъй като тяхната система е различна в различните провинции в Италия.

 За четвърта среща бе решено, че ще се проведе в Унгария между 27-ми-31-ви октомври 2013.

 Ученически  Дейности

Студентите имат друга дейност, която беше предложена от румънския партньор. Чрез тази дейност на учениците, се описват, изразиха мнение за хората около тях. Те също така споделят информация, която са получили в първата среща за своите приятели от други страни.

 Ден 3: петък 23 март

 Партньорите имашехме възможност да посетим град Урбино в регион Марш. Това е една чудесна възможност да се видят културните и исторически забележителности на този район.