Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
проект 2019-1-BG01-KA116-061480 "#УСПЕХ"
Проектът се изпълнява от национален консорциум: координатор - Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, ПГТ "Александър Паскалев" Хасково и приемаща организация FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD S. L., Tenerife, Islas Canarias, España
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 2019