Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ТРЕТА СРЕЩАДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СРЕЩА ВЪВ ОСИЕК – ХЪРВАТИЯ

3-7 ЮЛИ 2013

    

ДЕН 1 – 4 ЮЛИ 2013

Екскурзия до Джаково, посещение на училището домакин -  Antuna Horvata

Директорът на училището и учителите посрещна партньорите и разказаха за училището и систематана професионално образование. В учибището едни от професиите са в областта на  земеделието.

Първата работна сесия за учители и дейности на учениците

Хърватският партньор показа своята презентация за приликите и разликите в професионалното ориентиране на  участващите страни " и партньорите изразиха своите становища относно разликите и приликите .

Организираха се занимания за  учениците с човек, който е добър в своята кариера .


Посетихме училищната овощна градина и Ivandvor

Кметът посрещна партньорите в кметството и даде информация за града и неговата история . По-късно партньорите се запознаха с историческото и културно наследство на този район.

 

Посетихме и най-старата ферма за коне Ivandor, с дългаи традиции в коневъдството, обучението и дресурата на коне в центъра на Джаково.

ДЕН 2 – 5 ЮЛИ 2013

 Като пример за добра практика , на партньорите беше представен бизнес инкубатора - Bios който подкрепя развитието на предприятията в региона чрез предоставяне на офис площи , производствени обекти и други , свързани с бизнеса услуги.


Второ Работна сесия и дейности на учениците

Оценка на първата година на проекта
Координаторът отбеляза, че всички дейности, заложени във формуляра за кандидатстване бяха постигнати, освен уеб-сайта. Тъй като все още има много грешки . Решено бе, че бешедадено достатъбно време на партньора, Galileo . Ако това продължи така новия сайт ще бъде направен от координатора на проекта .

Презентации
Всеки партньор представи презентациите за резултатите от въпросника. Беше много важно да покажем нашите различия и фактите, които ни свързват .

Дата на следващото заседание и задачите
В нея се посочва , че следващата среща ще се проведе през октомври 28-29-30 в Унгария. За четвъртото заседание на унгарския партньор ще организира семинар на тема " Значението на избор на кариера " за учители и ученици .

Посещение на Tvrđa
Партньорите имаха пътуване до историческия център на Осиек, Tvrđa който е оцелял като уникален пример за барокова военен, административен и търговски център , който съдържа следи от войната в Югославия.

 ДЕН 3 – 6 ЮЛИ 2013

Посещения в Илок и Вуковар

Партньорите имаха възможност да видят на градове, Илок и Вуковар, които са били силно повредени по време на войната за независимост.