Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПЪРВА СРЕЩА
                                 

ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ

ОТЧЕТ НА СРЕЩАТАА

 ПЪРВА СРЕЩА Aksaray, Turkey

19 – 23 НОЕМВРИ 2012

ПАРТНЬОРИ

Aksaray Ticaret Meslek Lisesi (TR)

Directorate For National Education Of Aksaray (TR)

Aksaray Chamber Of Commerce And Industry (TR)

Association of “Public Support for THTII (BG)

Obrtnicka skola Antuna Horvata u Djakovu (HR)

Fondazıone Medıt Sılva (IT)

Apaczai Csere Janos Training Centre (HU)

School Complex number 10 in Koszalin (PL)

“Virgil Madgearu” Economıc Hıgh School, Constanta, (RO)

9o Sek Thessalonıkıs (GR)

Lycee Jules Mıchelet(FR)

GALILEO.IT S.r.l. (IT)ДЕН 1: ВТОРНИК 20 НОЕМВРИ

1.      ПРОЕКТНА СРЕЩА

Партньорите бяха посрещнати от екипа на проекта в Професионалната гимназия по търговия – Аксарай. Стартира с конференция за откриване. По време на първата сесия директора на училището, представители на Камарата в Аксарай от търговско-промишлена палата и Дирекцията за народната просвета на Аксарай направиха изказване по проекта и културен диалог. Представи се видео за регион Аксарай, Турция. Партньорите презентираха своята страна и своята институция. Срещата продължи с представяне на системата на професионалното образование в Турция от Ayşe KIZILDAĞ асистент в Аксарайския университет. На срещата се дискутира темата на проекта, заложените дейности, проблеми за решаване, за да се постигнат целите на проекта. Избра се Логото на проекта, което ще се използва за всички документи по проекта.

ДЕН
2: СРЯДА 21 НОЕМВРИ

2. КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Партньорите имаха организирано пътуване в региона на Аксарай и имаха възможност да разгледат културно и природно наследство на този регион, както и традиционни професии. Обучаемите имаха възможност да създадат традиционни ръчно изработени керамични чаши.

 

ДЕН 3: ЧЕТВЪРТЪК 22 НОЕМВРИ

 

1.      СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Координаторът на проекта напомни на участниците в срещата разработения план на проекта и какво трябва да се направи, за да се постигнат целите на проекта. Също така отбеляза, че планът на проекта е гъвкав, някои промени са възможни. Беше препоръчано, партньорите да изпълнят всички мобилности, за да не се налага да върнат средства на Европейската комисия за неизвършени мобилности. Срещите бяха преразгледани, тъй като някои от партньорите не бяха одобрени. Реши се следното преструктуриране на мобилностите:

 

 

Място на срещата, дата

(във формуляра)

Определени нови мобилности

1

Ноември 2012 – Турция

Ноември 2012-Турция

2

Март 2013 – Испания

Март 2013-Италия(Medit Silva)

3

Юни 2013 – Румъния

Юли 2013- Хърватия

4

Октомври 2013 – Унгария

Октомври 2013- Унгария

5

Март 2014 – Германия

Януари 2014-Франция

6

Юни2014 –Гърция

Март 2014 – Полша

7

 

Юни 2014 – Гърция

 

 

 

 

Всички въпросници ще бъдат подготвени и изпратени на партньорите от координатора и обсъдени на втората среща. След втората среща на всички партньори ще ги преведат на собствения си език и ще ги проведат със своите ученици (100 студенти) за 15 дни. След провеждането им ще бъдат оценени и резултатите и ще бъдат изпратени до координатора. Ако институцията не разполага с учениците, ще проведе анкетите сред учениците в едно училище в страната им.

Основната тема по време на работното заседание е книжката. Книжката ще съдържа информация за професионалната образователна система и системата за професионално ориентиране в страните-партньори. За целите на разпространението на национално ниво, книжката ще бъде публикувана, както на езика на проекта (английски език) така и на родния език на партньора.

           

Брошурата ще бъде със следната структура:

         система за професионално обучение: Както и резюме на професионалното образование и обучение в страните партньори. Тя ще се състои от таблици, които се приготвят от координатора, и които се състоят от информация за населението, общ брой на учениците и професионалните училища, вида на професионалните училища и т.н. в страните партньори, области / градове или в институции.

         система за професионално ориентиране: Както и резюмето на професионално ориентиране в страните партньори, също ще се състои от няколко таблици, които съдържат информация за броя на специалистите по професионално ориентиране, часовете по консултиране, на какво ниво от обучението си учениците имат професионално ориентиране и т.н.

         Сравнителен анализ на въпросниците

         Възможните решения проблемите на професионално ориентиране

         Презентации на партньорите.

 

Информацията ще се публикува и разпространява в брошури и листовки от всеки партньор в собствената му страна.

 

Друг важен момент, който беше обсъждан е създаването на комуникационна платформа за проекта. Реши се за се направи форум - форума ще бъдат създаден от полските партньори и ще бъдат използван от всички партньори за вътрешна комуникация и за обмен на всички документи. Всички партньори трябва винаги да използват този форум, за да можем да гарантираме прозрачност в процеса на комуникация.

 

Освен форум, ще се изгради и уебсайт. Той ще бъде създаден и актуализиран от италиански партньор (Galileo). Партньорите се споразумяха за това, че сайта трябва да включва наименованието на проекта, резюме на проекта, описание и презентации на партньорите институции и страни, дейностите по проекта, презентации, направени по време на проекта, срещите по проекта, данни за контакти на партньорите и крайният резултат /документи по проекта. Създателите на сайта трябва да бъдат внимателни, за избора на снимките, трябва да се спазват авторски права и правилата за поверителност. Те се споразумяха също така, че сайта ще бъде готов за втората среща.

 

Беше препоръчано, че партньорите трябва да анализира формата за кандидатстване за проект за повече информация за проекта.

 

След всяка среща, ще се провежда въпросник за удовлетворение от срещата ще се направи анализ и резултатите ще бъдат качени във форума. Ако е необходимо партньорите ще бъдат информирани за това при следващата среща с координатора.

 

 Посещение при кмета

Кметът на Аксарай посрещна партньори и ги запозна как работи системата в район Аксарай. Много интересен аспект е, че в Турция има специални програми за обучение, където хората придобият практически опит от курсове, организирани от общината. Партньорите също имаха възможност да видят още едно професионално училище Техническо и индустриално професионално училище Аксарай.