Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Как да кандидатствам ?

Кандидатстването – стъпка по стъпка

 1. Всички седмокласници задължително трябва да кандидатстват за прием в осми клас.
 2. Явяване на национално външно оценяване по български език и литература /17 ЮНИ/ и математика /19 ЮНИ/
 3. Завършване на основно образование 28 юни 2019г.
 4. Получаване на Свидетелство за основно образование, Служебна бележка с оценките /точките/ от изпита – взимат се от училището, в което е учил ученика. /след 01 юли 2019/
 5. Издаване на медицинско свидетелство от личния лекар.
 6. КАНДИДАТСТВАНЕ. С изброените в т. 3 и т. 4 документи и техните копия отивате в Център за кариерно ориентиране – Видин
 7. В центъра попълвате Заявление за кандидатстване – СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВО КЛАСИРАНЕ Е ОТ 03;– 05 ЮЛИ 2019 г.
 8.  В заявлението се изброяват всички специалности подредени една след друга, като се започва от най-желаната от ученика и се върви към най-малко желаната. Оставят се КОПИЯ НА Свидетелство за основно образование, Служебна бележка с оценките от изпитите, Медицинско свидетелство. ОРИГИНАЛИТЕ СА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ДРУГИ ЛИЦА, ТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО Е ПРИЕТО ДЕТЕТО ЗА ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ.
 9. Приемането на ученици в VIII клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на техният БАЛ. Ако не достига бала за прием в желание 1, ученика се прехвърля в специалност по желание 2, ако и за там не достига бала, се прехвърля в желание 3 и т.н.
 10. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  до 11 юли
 11. ЗАПИСВАНЕ до 16 юли.В училището, което сте приети носите оригиналите на документите, с които сте кандидатствали.
 12. Учениците, които не се запишат, губят своите места. Тези които не са приети по първо желание и не искат за се запишат в специалността, в която са приети имат право до 16 юли да подадат заявление за участие във второ класиране, като НЕ ГУБЯТ местата, на които са приети /учениците приети по първо желание, нямат право да участват във второ класиране/. Заявления за участие във второ класиране се подават в училището, където е приет ученикът.
 13. ВТОРО КЛАСИРАНЕ – участват само ученици участвали в първо класиране, които не са се записали и са подали заявление за участие във второ класиране. На второ класиране учениците могат да преминат в по-предно желание или да останат на същото място, където са били класирани по първо желание.
 14. ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – в него участват ученици, които не са приети никъде или не са се записали в предишните етапи на класиране; и ученици, които не са кандидатствали до този момент. Подаване на документи 20 - 24 юли 2018г. Обявяване на класирането до 26 юли, записване 24-25 юли 2019г.
 15. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПИШЕТЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ПЪРВИТЕ 5 ПОЗИЦИИ, САМО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ, ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В РЕДА НА ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ.

БАЛООБРАЗУВАНЕ – максимален БАЛ 500:

ЗА ВСИЧКИ НАШИ СПЕЦИАЛНОСТИ БАЛЪТ СЕ ОБРАЗУВА, КАТО СУМА ОТ – точките получени от НВО БЕЛ умножени; по 2 + точките получени от НВО математика умножени; по 2 +; превърнатите в точки ОЦЕНКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ +; превърнатите в точки ОЦЕНКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

БАЛ = 2*НВО БЕЛ + 2*НВО МАТЕМАТИКА + ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ + ЧУЖД ЕЗИК

Резултатите от НВО БЕЛ и НВО математика се получават не в оценка, а в точки. Максималният брой точки е 100 по БЕЛ и 100 по математика, При неявяване на НВО резултатът се приема за 0 точки.

Оценките от Свидетелството за основно образование се превръщат в точки по следната скала /чл.9, ал. 10 от Наредба № 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/:

 1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
 4. среден 3 се приравнява на 15 точки