Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС

Професия: Офис–мениджър

Специалност: Бизнес-администрация


Подходяща е за ученици, които имат организаторски умения и желание за работа в офиси и административни служби. Специалността дава перспективи на тези, които проявяват интерес към деловия стил и работа с хора. Завършилите имат възможност за продължаващо обучение в университети в България и чужбина.

Офис – мениджърът организира работата в офиса, съставя, получава, води и разпределя по отдели документацията и кореспонденцията на фирмата. Участва в подготовката и организирането на фирмени събития. Работи със съвременна компютърна и офис-техника, използва възможностите на интернет.

Изучавани предмети: Компютърен машинопис и текстообработка; Делова кореспонденция; Работа с офис техника; Икономика; Предприемачество; Право; Мениджмънт; Маркетинг; Счетоводство.

Работа: Завършилите могат да се реализират като офис-сътрудник, офис–мениджър, секретар или администратор в общински, държавни и частни организации .