Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМЧИВИ, ЗДРАВИ И КРЕАТИВНИ”
21 Май, 2013
  През периода 12-19 май 2013 година работна група от 8 ученици и 4-ма учители от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин взе участие във втората международна среща по проект „Предприемчиви, здрави и креативни”. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, „Многостранни училищни партньорства” и се изпълнява в партньорство на 4 училища – от България, Унгария, Хърватия и Естония.
Домакин на работната среща бе партниращото училище Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium от град Kisújszállás в Унгария.
Работната програма започна със среща с кмета на града, представител на местните образователни власти и Директора на Джуниър Ачийвмънт Унгария, които ни запознаха с актуални аспекти на работата в своите ресори. По-късно се състоя среща с пастора на реформаторската църква, към която е училището. Там получихме божията благословия на проекта и чухме изпълнение на църковна музика на орган.
Учителите участваха в кръгла маса на тема: „Фактори и елементи в образователния процес по предприемачество”. Представиха се общо 6 презентации по двете теми: 1. Информационните и комуникационните технологии – определящи фактори в образователния процес и 2. Ролята и мястото на чуждоезиковата подготовка в обучението по предприемачество.
През втория ден от проекта се проведе играта „Ситуационен модел за търсене и намиране на работа”. В интервюто участваха общо 14 ученици – по двама за всяка обявена длъжност, в т. ч. 3 одобрени ученици от България. Интервюто се проведе от референтен екип от 4 учители от всяко партниращо училище. На останалите ученици се даде възможност да отговарят на въпроси върху образователен филм с помощта на специално устройство за дистанционен отговор и анализ на резултатите.
В третия работен ден се представиха презентации за работата на учебните фирми от 4-те училища и се обсъдиха постигнатите резултати и трудности в работата. На одобрените кандидати за работа се връчиха ПРОтрудови договори.
И тримата български ученици бяха назначени на длъжностите, за които кандидатстваха – мениджър „Продажби” Персиан Георгиев, главен счетоводител Георги Бойков и IT специалист Александър Ячимов.
В рамките на работната програма посетихме предприятие за замразяване на плодове и зеленчуци „Agrosprint”, биохотел „Nimrod” и екоцентър „Lake Tisza Ecocenter”.
Във всеки работен ден бяха предвидени работа в творчески ателиета, тийм билдинги, образователни игри и дегустация на екологично чиста храна, както и на национална унгарска кухня.
В културно-образователната програма бяха посетени близки градове, както и столицата Будапеща, посещение на Парламента, разходка по Дунав и еко-център.
Всички участници в срещата получиха сертификати, които са задължителна част от документацията на проекта.
Срещата приключи с нови запознанства и приятелства, а също и с много идеи за следващата среща наесен в град Огулин, Хърватия!

Ели Цветанова
Международен координатор на проекта


Назад към новините