Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
„ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ” - ТРЕТА СРЕЩА В ХЪРВАТИЯ
15 Юли, 2013
  „ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ” СИСТЕМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ
На тази тема, в гр.Осиек, Хърватия, се проведе третата среща между служители на Сдружение „ОП за ТХТИ“, ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” и още 12 професионални гимназии и институции от областта на професионалното образование. В срещата взеха участие двама ръководители и 8 ученици.
Проектът се изпълнява от училищното настоятелство - Сдружение „ОП за ТХТИ” при Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”. Той е по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Многостранни партньорства” и се финансира от Европейската комисия. Дейностите се изпълняват в периода август 2012 – юли 2014 година.
Партньори по проекта са Турция, Румъния, Италия, Франция, Хърватия, Полша, Гърция и Унгария. Темата на проекта се фокусира върху това, как учениците избират своята професия, доколко този избор оправдава очакванията им, какви фактори влияят върху избора на професия и какви са възможностите за учениците, които не са удовлетворени от избора си.
На срещата бяха представени резултатите от въпросниците. Тези въпросници, бяха съставени и обсъдени на предишната среща в Италия. В тях се съдържат въпроси, които определят идентификацията на учениците, изборът им на професия и тяхната професионална удовлетвореност. Въпросниците бяха преведени на майчин език и се проведоха измежду 100 ученици във всяко от училищата на страните партньори.
В срещата беше включена и културна програма с посещение на забележителностите на Осиек, Вуковар и Илок. Срещата ще остане с незабравими мигове за всички участници, много положителни емоции, впечатления, запознанства и нови приятелства.
Следващата среща ще се проведе в периода 27-31 ктомври 2013г. в Унгария. В нея участие ще вземат председателят на Сдружение „ОП за ТХТИ” и трима служители.


Назад към новините