Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА ПРАКТИКА ПРЕЗ СЛЕДВА)ЩАТА ГОДИНА
16 Юни, 2013
  Центърът за развитие на човешките ресурси обяви одобрените за финансиране проекти за мобилност с цел практика по програма "Леонадро да Винчи" през 2013-2014 година.


Назад към новините