Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Национално състезание по счетоводство - училищен кръг
10 Февруари, 2009
  На 24 януари се проведе Национално състезание по счетоводство - училищен кръг. Явиха се 13 ученика от 11-ти и 12-ти класове от специалностите: Икономика и мениджмънт, Счетоводна отчетност и Банково и застрахователно дело. Състезанието се проведе под формата на тест, предоставен от МОН. Тестът съдържаше теоретични и практически въпроси от областта на фирменото счетоводство. Оценяването се извърши от комисия назначена от Директора на училището по точкова система с максимален брой 100 точки.
Класирането е следното: Весела Звезделинова – 11б кл. с 77 т.; Марио Вельов – 12в кл. 68 т. и Биляна Чавдарова 11б кл. с 68 т; Антоан Димитров 12в кл. 67 т. и Жанет Радославова 12 б кл. 67 т. Учениците бяха наградени с калкулатори, флаш памет, работни тефтери и химикалки. Всички участници получиха Сертификат за участие и училищен календар за 2009 г.
На Националното състезание по счетоводство, което ще се проведе в Пловдив на 24.04.2009 г. ще вземе участие Марио Вельов и Атноан Димитров / резерва / - ученици от 12 в клас. Там ще се състезават с ученици от 38 училища от България. Да им пожелаем успех и достойно представяне на нашето училище.

Радка Ванчева

Назад към новините