Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“
22 Юни, 2021
  ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.
ДЕЙНОСТИ: Осигуряване на туристически пакет (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности) за всички участници с организирани посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници, спортни изяви, театри, кина и други.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат всички ученици от VIII-ми до XI-ти клас, които нямат наложени санкции и нямат забележки за нарушение на дисциплината. Класирането се извършва на база на успеха от учебната 2020/2021 година
ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР:
1.Попълване на формуляр за участие – до 25 юни 2021 г.(линкът е качен в канал ОБЩИ на всеки клас в Teams)
2.Проверка за допустимост на кандидатите;
3.Подаване на заявление и декларация от родител – до 30 юни 2021 г.
4.Заседание на комисията за класиране на учениците – 1 юли 2021 г.;
5.Обявяване на класираните ученици – 2 юли 2021 г. (сайта на училището)


Назад към новините