Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
EЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
01 Април, 2014
  ПГ "Асен Зратаров" вече разполага и с първата на територията на област Видин електронна платформа за обучение разработена по проект "Образователен парк по електроника и компютърна техника според изискванията на бизнеса в област Видин" е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд. В момента платформата се запълва с учебни материали и в края на май ще бъде тествана от участниците по проекта.
Очаква се до 2 години да се да започне да работи ефективно за всички специалности и за колежа.
Система за електронно обучение - мудъл /Moodle/ . За да ползвате ресурсите трябва да имате потребителско име и парола. Системата е разделена на курсове /предметите за всеки клас/, като във всеки курс има ученици и преподаватели. В курса се публикуват учебните материали по различните предмети /под формата на текст или видео/, има форуми, в които могат да участват ученици и преподаватели. Както в училище тук може да се извърши и оценяване с тестове, анкети, задачи, които се решават online от учениците. Системата обобщава резултатите бързо и точно. Родителите ще могат да наблюдават развитието на децата си - посещение в сайта, четене на уроци и резултатите от оценяването. Актуална информация за дейността всеки ще получава на личния си имейл.
Мудъл има Мобилно приложение за Android. Може да учите и в движение на всякъде и по всяко време.

До момента по проекта с активното участие на работодателите са разработени нови учебни програми по специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Микропроцесорна техника". От месец декември започна обучението по тях. В края на месец юни, с подкрепата на Техническия университет в Габрово ще се проведат практически конференции и състезания по професионални компетенции между учениците 9 - 12 клас от двете специалности.


Назад към новините