Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни квалификационни изпити

ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

12 А - ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ - 31 май от 14:00 часа в зала 313

12 А - МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 30 май 2018, начало 08:00 часа, конферентна зала

12 Б - ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ - 01 ЮНИ КАБИНЕТ 308
                       I група – 10 ч. Представяне на проекти -№ 24 и 16 , № 5  и 9 , № 17 , 23 и 18 , № 1 ,

                       II група – 11.00 ч. Представяне на проекти - № 20 и 25, №12 и 2, № 19 и 21  , № 3 и 4

                       III група – 12 .00 ч. Представяне на проекти - № 8 ,  № 15 и 11 , № 14 и 22, №6 и 7 , № 13 и 10


12 В - КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА - 30 май от 08:30 часа от № 1 до №6       от 12:30 часа от № 7 до № 12

                                              01 юни от 08:00 часа от №13 до № 18   от 12:30 часа от № 19 до края

12 Г - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА - 30 МАЙ 2018
                                                 08:00 часа от № 1 до №19
                                                 10:30 часа - останалите ученици

12 Д - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - На 30 май № 1-9 от 08:00 часа в К5, останалите ученици от 13:30 в К5- Резултати (ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ от протоколи)
(ИНСТРУКЦИЯ Windows 10)